Selvi Mobilyaya Hosgeldiniz...
Web sitemiz güncelleme aşamasındadır.
Siparişlerinizi lütfen bizlere İletişim sayfamızda bulanan telefon numarasından veya mail adresinden iletiniz.
 
GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI İLKELERİ - selvimobilya

Menü

GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI İLKELERİ
SELVİ MOBİLYA
(Selvi Modüler Mobilya Üretim Ve Pazarlama Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi)

WEB GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI İLKELERİ1. AMAÇ VE KAPSAM
İşbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması İlkeleri (“İlkeler”), Selvi Modüler Mobilya Üretim Ve Pazarlama Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi (“SELVİ MOBİLYA”, “Şirket” yahut “Veri Sorumlusu” olarak anılacaktır) kişisel verilerin korunmasına ilişkin kabul ettiği ilkeleri düzenlemekte ve Çalışan, Hissedar/Ortak, Ziyaretçi, Müşteri, Potansiyel Müşteri, Tedarikçi Yetkilisi, Tedarikçi Çalışanı, Stajyer,  Çevrimiçi Ziyaretçisine (“Kişi Grupları”) ait kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak kişisel veri işleme ilkelerini belirlemekte ve söz konusu kişi gruplarını aydınlatmayı hedeflemektedir.

2. KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN İLKELER
SELVİ MOBİLYA olarak Veri Sorumlusu sıfatı ile aşağıdaki ilkeler çerçevesinde kişisel verilerinizi işlemekteyiz.

2.1 Hukuka Ve Dürüstlük Kuralına Uygun İşleme
Kişisel verilerinizin işlenmesinde hukuksal düzenlemelerle getirilen ilkeler ile genel güven ve dürüstlük kuralına uygun hareket edilmektedir.

2.2 Kişisel Verilerin Doğru Ve Gerektiğinde Güncel Olmasını Sağlama
Meşru menfaatleriniz dikkate alınarak, işlenen verilerin doğru ve güncel olması için dönemsel kontrol ve güncellemeler yapılmakta ve bu doğrultuda gerekli tedbirler alınmaktadır. Bu kapsamda kişisel verilerin doğruluğunu kontrol etme ve gerekli düzeltmeleri yapmaya yönelik sistemler SELVİ MOBİLYA bünyesinde oluşturulmaktadır.

2.3 Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme
Kişisel verileriniz açık, belirli ve meşru veri işleme amaçlarına dayalı olarak işlenmektedir.

2.4 İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma
Kişisel verileriniz, öngörülen amaç/amaçların gerçekleştirilebilmesi için ölçülü, amaçla bağlantılı ve sınırlı biçimde işlenmekte ve amacın gerçekleştirilmesiyle ilgili olmayan veya ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden kaçınılmaktadır.

2.5 İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç İçin Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Etme
Kişisel verileriniz ancak ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmektedir. Bu kapsamda, öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediği tespit edilmekte, bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranılmakta, bir süre belirlenmemişse kişisel veriler işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklanmaktadır. Sürenin bitimi veya işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, daha uzun süre işlenmelerine izin veren hukuki bir sebep bulunmaması halinde, kişisel verileriniz SELVİ MOBİLYA’nın Kişisel Verilerin Saklanması ve İmhası Politikası’na göre silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

3. KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ ŞARTLARI
Kişisel verileriniz, SELVİ MOBİLYA tarafından, aşağıda yer alan şartlar çerçevesinde işlenmektedir.

3.1 Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi
Kanunlarda açıkça kişisel veri işlenmesi öngörüldüğü hallerde, kişisel verileriniz işlenebilecektir.

3.2 Fiili İmkânsızlık Sebebiyle İlgilinin Açık Rızasının Alınamaması
Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda olan veya rızasına geçerlilik tanınamayacak olan ilgili kişinin kendisinin ya da başka bir kişinin hayatı veya beden bütünlüğünü korumak için kişisel verisinin işlenmesinin zorunlu olması halinde kişisel verileriniz işlenebilecektir.

3.3 Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan İlgi Olması
Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde kişisel verileriniz işlenebilecektir.

3.4 SELVİ MOBİLYA’nın Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirmesi
Veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülükleri yerine getirmek için işlemenin zorunlu olması halinde kişisel verileriniz işlenebilecektir.

3.5 Kişisel Verilerin Alenileştirilmesi
Kişisel verileriniz tarafınızca alenileştirilmiş olması halinde, işlenebilecektir.

3.6 Bir Hakkın Tesisi veya Korunması için Veri İşlemenin Zorunlu Olması
Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde kişisel verileriniz işlenebilecektir.

3.7 Meşru Menfaate Dayalı Olarak Verilerin İşlenmesi
SELVİ MOBİLYA’nın meşru menfaatleri için veri işlemenin gerekli olması halinde kişisel verileriniz işlenebilecektir.

3.8 Açık Rızaya Dayalı Olarak İşlenmesi
Kişisel verileriniz, işbu İlkelerde belirtilen şartlardan herhangi birine dayalı olarak işlenemediği durumlarda, açık rızaya dayalı olarak işlenmektedir.

4. KİŞİSEL VERİLERİN KATEGORİZE EDİLMESİ
 
Veri Sahibi Veri Kategorisi Veri Türleri
Müşteri
 
Kimlik Bilgisi (Ad-Soyad, TC Kimlik No)
İletişim Bilgisi (Adres, Telefon, E Mail)
Müşteri İşlem Bilgileri (Fatura Senet Çek Bilgileri, Sipariş Bilgileri, Talep Bilgileri, Hesap Numarası/IBAN Bilgileri)
Fiziksel Mekân Güvenliği Bilgileri (Güvenlik Kamerası Kayıtları)
Çalışan Kimlik Bilgisi (Ad-Soyad, TC Kimlik No, Anne-Baba Adı, Doğum Tarihi, Doğum Yeri, Nüfus Cüzdanı Seri Sıra No, Cinsiyet, Uyruk, Medeni Hal, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, Bakmakla Yükümlü Olduğu Kişilerin Adı-Soyadı/TC Kimlik No’su/Doğum Tarihi/Eşin Mesleği ve Çocuk Sayısı, Ehliyet Fotokopisi, İmza)
İletişim Bilgisi (Adres, E-posta, Telefon, Yakının Telefon Numarası)
Lokasyon (Konum Bilgisi)
Özlük Bilgisi (İşe Giriş Çıkış Belgesi Kayıtları, Bordro Bilgileri, İzin-Rapor Bilgisi, Görev/Unvan, Performans Değerlendirme Raporu, Disiplin Soruşturması Bilgisi, Eşin Doğum Belgesi, Yakının Ölüm Belgesi, SGK Hizmet Dökümü)
Mesleki Deneyim Bilgisi (Diploma Bilgileri, Sertifikalar, Özgeçmiş Bilgisi/Daha Önce Çalıştığı Şirket-Tarihi-Ayrılma Nedeni-Son Ücret Bilgisi, Referans Bilgisi/Ad-Soyad-Telefon-Çalıştığı Şirket- Pozisyonu, Meslek İçi Eğitim Bilgisi, Yabancı Dil Bilgisi, Bilgisayar Bilgisi, Gidilen Kurslar, Mezuniyet Durum Belgesi)
Hukuki İşlem Bilgisi (Adli Makamlarla Yazışmalardaki Bilgiler)
Fiziksel Mekân Güvenliği Bilgisi (Güvenlik Kamerası Kayıtları)
Finansal Bilgiler (Banka IBAN ve Hesap Numarası, Bireysel Emeklilik Sistemi Bilgileri)
İşlem Güvenliği Bilgisi (Kullanıcı Adı-E Mail Şifre Bilgileri)
Görsel Kayıtlar (Fotoğraf)
Sağlık Bilgisi (Kan Grubu Bilgisi, Kişisel Sağlık Bilgileri, Engellilik Durumuna Ait Bilgiler, Kullanılan Protez ve Cihaz Bilgileri, Aşı Durumu-HES Kodu)
Ceza Mahkûmiyeti ve Güvenlik Tedbirleri Adli Sicil Kaydı
Biyometrik Veri (Yüz Tanıma/Parmak İzi Bilgisi)
 
Hissedar/Ortak Kimlik Bilgisi (Ad-Soyad, TC Kimlik No, Anne-Baba Adı, Doğum Tarihi, Doğum Yeri, Cinsiyet, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, İmza)
İletişim Bilgisi (Adres, Telefon, E-Mail, Yakının Telefon Numarası)
Fiziksel Mekân Güvenliği Bilgisi (Güvenlik Kamerası Kayıtları)
Finansal Bilgiler (Banka IBAN ve Hesap Numarası)
Görsel Kayıtlar (Fotoğraf)
Tedarikçi Yetkilisi
 
Kimlik Bilgisi (Ad-Soyad, Çalıştığı Şirket Adı, İmza)
İletişim (Adres, E-Posta, Telefon)
Finans Bilgileri (Fatura Senet Çek Bilgileri, Hesap Numarası/IBAN Bilgileri)
Fiziksel Mekân Güvenliği Bilgisi (Güvenlik Kamerası Kayıtları)
Tedarikçi Çalışanı Kimlik Bilgisi (Ad-Soyad, İmza)
Fiziksel Mekân Güvenliği Bilgisi (Güvenlik Kamerası Kayıtları)
Çalışan Adayı
 
Kimlik Bilgisi (Ad-Soyad, Doğum Tarihi, Doğum Yeri, TC Kimlik No, Medeni Hal, Cinsiyet, Boy/Kilo, Eşin Çalışma Durumu/Çocuk Sayısı)
 
İletişim Bilgisi (Adres, Telefon, E-mail, Yakının Telefon Numarası)
 
Özlük Bilgisi (Askerlik Durumu, Emeklilik Durum Bilgisi)
Mesleki Deneyim Bilgisi (Referans Ad-Soyad/Görevi/Telefonu/Çalıştığı Şirket, Diploma, Sertifika, Gidilen Kurs, Meslek İçi Eğitim Bilgileri, Yabancı Dil Bilgisi, Bilgisayar Bilgisi, Daha Öce Çalıştığı İşler/Süresi/Ayrılış Sebebi/Aldığı Ücret, İş Başvurusu Yapılan Görev/Ücret Beklentisi/Ne Zaman Çalışmaya Başlayacağı/Görev Gereği İkamet Değiştirme Durumu/Fazla Mesai Çalışabilme Durumu/Vardiyalı Çalışma Durumu, Bu İşle İlgili Kullandığınız Araç Ve Cihazlar, Mezun Olduğu Okul/Tarihi, Seyahat Engel Durumu, Sürücü Belgesi Durumu)
Fiziksel Mekân Güvenliği (Güvenlik Kamerası Kayıtları)
Görsel Kayıtlar (Fotoğraf)
Sağlık Bilgisi (Kişisel Sağlık Bilgisi)
Diğer (Sigara Kullanım Bilgisi, Hobi Bilgisi)
Potansiyel Müşteri Kimlik (Ad-Soyad)
İletişim (Telefon, E-Mail)
Ziyaretçi Fiziksel Mekân Güvenliği (Güvenlik Kamerası Kayıtları)
Çevrimiçi Ziyaretçi İşlem Güvenliği (IP Bilgileri, İnternet Giriş Çıkış Bilgileri)
Pazarlama (Çerez Kayıtları)

5. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI
SELVİ MOBİLYA’da, 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde ilgili kişi grubuna göre aşağıdaki amaçlar ile kişisel veriler işlenebilmektedir.
 
5.1. Müşteri
Müşteri kişisel verileri, 6698 sayılı Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde;
Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi, Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi, Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep / Şikâyetlerin Takibi, Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini, Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini amaçlarıyla işlenebilecektir.

6.2. Çalışan
Çalışan kişisel verileri, 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde;
Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Memnuniyeti Ve Bağlılığı Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi, Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi, Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini, Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İşyerine Giriş ve Çıkışın Kontrol Altında Tutulması, Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Ücret Politikasının Yürütülmesi, Talep / Şikâyetlerin Takibi, Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi amaçlarıyla işlenebilecektir.

6.3. Hissedar/Ortak
Hissedar/Ortak kişisel verileri, 6698 sayılı Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde;
Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini, Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi amaçlarıyla işlenebilecektir.

6.4. Tedarikçi Yetkilisi/Çalışanı
Tedarikçi Yetkilisi/Çalışanı kişisel verileri, 6698 sayılı Kanun’un 5.maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde;
Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep/Şikâyetlerin Takibi, Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini, Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi amaçlarıyla işlenebilecektir.

6.5. Çalışan Adayı
Çalışan Adayı kişisel verileri, 6698 sayılı Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde;
Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini, Ücret Politikasının Yürütülmesi amaçlarıyla işlenebilecektir.

6.6. Potansiyel Müşteri
Potansiyel Müşteri kişisel verileri, 6698 sayılı Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde;
İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi, Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi amaçlarıyla işlenebilecektir.

6.7. Ziyaretçi
Ziyaretçi kişisel verileri, 6698 sayılı Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde; 
Denetim/Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini, Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini amaçlarıyla işlenebilecektir.

6.8. Çevrimiçi Ziyaretçi
Çevrimiçi Ziyaretçi kişisel verileri, 6698 sayılı Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde;
Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi, Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi amaçlarıyla işlenebilecektir.

6. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI
Şirket tarafından gerçekleştirilecek kişisel veri aktarımlarında (kişisel verilerin aktif olarak üçüncü kişilerle paylaşılması veya kişisel verilerin üçüncü kişilerin erişime açılması) KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde düzenlenmiş olan kişisel veri aktarım şartlarına uygun hareket edilmelidir.
Şirket veri envanteri dikkate alınarak kişisel veriler ilgisine göre; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda,
Yurt içinde kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, bireysel emeklilik sözleşmesi yapılan özel sigorta şirketine, sözleşmeli mali müşavire, sözleşmeli avukata, maaş alınan bankaya, anlaşmalı bankaya, araçlarla ilgili sözleşme yapılan sigorta şirketi ve araç bayiine, ortak sağlık güvenlik birimine, hosting firmasına, ürün ya da hizmet alana 6698 sayılı Kanun’un 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

7. KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ
SELVİ MOBİLYA’ya fiziki ya da elektronik ortamda, yazılı veya sözlü veri aktarım araçları ile iletilen kişisel verileriniz ilgili kişi gruplarına göre aşağıdaki şekilde işlenmektedir.

7.1. Müşteri
Müşteri kişisel verileri,
a) Kimlik Bilgisi veri kategorisinden (Ad-Soyad, TC Kimlik No), İletişim Bilgisi veri kategorisinden (Adres Bilgisi)
6698 sayılı Kanun’un 5.maddesinde bulunan “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”
b) Müşteri İşlem Bilgileri veri kategorisinden (Fatura/Senet/Çek Bilgileri, Hesap Numarası/IBAN Bilgileri, Sipariş Bilgileri, Talep Bilgileri)
6698 sayılı Kanun’un 5.maddesinde yer alan “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”
c) İletişim Bilgisi veri kategorisinden (E-posta, Telefon), Fiziksel Mekân Güvenliği Bilgisi veri kategorisinden (Güvenlik Kamerası Kayıtları)
6698 sayılı Kanun’un 5.maddesinde bulunan “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”
Hukuki sebeplerine dayanarak, fiziki ve elektronik ortamlarda, yazılı veya sözlü veri aktarım araçları ile veri kayıt sistemini parçası olarak bizzat kişiden yahut üçüncü kişiden alınmak suretiyle otomatik yolla işlenmektedir.

7.2. Çalışan
Çalışan kişisel verileri,
a) Kimlik Bilgisi veri kategorisinden (Kimlik ve Ehliyet Fotokopisinin) alınması,
Gerektiğinde özlük dosyasına konabilmesi için Sağlık Bilgisi veri kategorisinden (Kan Grubu Bilgisi, Kişisel Sağlık Bilgileri, Engellilik Durumuna Ait Bilgiler, Kullanılan Protez ve Cihaz Bilgilerinin)
Ceza Mahkûmiyeti Bilgisi veri kategorisinden (Adli Sicil Kaydının)
Biyometrik Veri veri kategorisinden (Yüz Tanıma/Parmak İzi Bilgisinin) işlenmesi
6698 sayılı Kanun’un 5 ve 6. maddelerinde yer alan “İlgili kişinin açık rızasıyla”
b) Sağlık Bilgisi veri kategorisinden (Aşı Durumu-HES Kodu Bilgisi)
6698 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde bulunan “Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında”
c) Özlük Bilgisi veri kategorisinden (İşe Giriş Çıkış Belgesi Kayıtları, İzin-Rapor Bilgisi)
6698 sayılı Kanun’un 5.maddesinde bulunan “Kanunlarda açıkça öngörülmesi”
d) Kimlik Bilgisi veri kategorisinden (Ad-Soyad, TC Kimlik No, Anne-Baba Adı, Doğum Tarihi, Doğum Yeri, Nüfus Cüzdanı Seri Sıra No, Cinsiyet, Uyruk, Medeni Hal, İmza), İletişim Bilgisi veri kategorisinden (Adres Bilgisi)
6698 sayılı Kanun’un 5.maddesinde bulunan “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”
e) Kimlik Bilgisi veri kategorisinden (Ad-Soyad, TC Kimlik No, Bakmakla Yükümlü Olduğu Kişilerin Adı-Soyadı/TC Kimlik No’su/Doğum Tarihi/Eşin Mesleği ve Çocuk Sayısı), Özlük Bilgisi veri kategorisinden (Bordro Bilgileri, Eşin Doğum Belgesi, Yakının Ölüm Belgesi), Hukuki İşlem Bilgisi veri kategorisinden (Adli Makamlarla Yazışmalardaki Bilgiler), Finansal Bilgiler veri kategorisinden (Banka IBAN ve Hesap Numarası, Bireysel Emeklilik Sistemi Bilgileri)
6698 sayılı Kanun’un 5.maddesinde yer alan “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”
f) İletişim Bilgisi veri kategorisinden (E-posta, Telefon, Yakının Telefon Numarası), Özlük Bilgisi veri kategorisinden (Görev/Unvan, Performans Değerlendirme Raporu, Disiplin Soruşturması Bilgisi, SGK Hizmet Dökümü), Mesleki Deneyim Bilgisi veri kategorisinden (Diploma Bilgileri, Sertifikalar, Özgeçmiş Bilgisi/Daha Önce Çalıştığı Şirket-Tarihi-Ayrılma Nedeni-Son Ücret Bilgisi, Referans Bilgisi/Ad-Soyad-Telefon-Çalıştığı Şirket- Pozisyonu, Meslek İçi Eğitim Bilgisi, Yabancı Dil Bilgisi, Bilgisayar Bilgisi, Gidilen Kurslar, Mezuniyet Durum Belgesi), Fiziksel Mekân Güvenliği Bilgisi veri kategorisinden (Güvenlik Kamerası Kayıtları), İşlem Güvenliği Bilgisi veri kategorisinden (Kullanıcı Adı-Şifre Bilgileri), Görsel Kayıtlar veri kategorisinden (Fotoğraf)
6698 sayılı Kanun’un 5.maddesinde bulunan “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”
Hukuki sebeplerine dayanarak, fiziki ve elektronik ortamlarda, yazılı veya sözlü veri aktarım araçları ile veri kayıt sistemini parçası olarak bizzat kişiden alınmak suretiyle otomatik yolla işlenmektedir.

7.3. Hissedar/Ortak
Hissedar/Ortak kişisel verileri,
a) Kimlik Bilgisi veri kategorisinden (Kimlik Fotokopisinin) alınması,
6698 sayılı Kanun’un 5. maddesinde yer alan “İlgili kişinin açık rızasıyla”
b) Kimlik Bilgisi veri kategorisinden (Ad-Soyad, TC Kimlik No, Anne-Baba Adı, Doğum Tarihi, Doğum Yeri, Cinsiyet, İmza), İletişim Bilgisi veri kategorisinden (Adres Bilgisi)
6698 sayılı Kanun’un 5.maddesinde bulunan “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”
c) Finansal Bilgiler veri kategorisinden (Banka IBAN ve Hesap Numarası)
6698 sayılı Kanun’un 5.maddesinde yer alan “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”
d) İletişim Bilgisi veri kategorisinden (Telefon, E-Mail, Yakının Telefonu), Fiziksel Mekân Güvenliği Bilgisi veri kategorisinden (Güvenlik Kamerası Kayıtları), Görsel Kayıtlar veri kategorisinden (Fotoğraf)
6698 sayılı Kanun’un 5.maddesinde bulunan “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”
Hukuki sebeplerine dayanarak, fiziki ve elektronik ortamlarda, yazılı veya sözlü veri aktarım araçları ile veri kayıt sistemini parçası olarak bizzat kişiden alınmak suretiyle otomatik yolla işlenmektedir.

7.4. Tedarikçi Yetkilisi/Çalışanı
Tedarikçi Yetkilisi/Çalışanı kişisel verileri,
a) Kimlik Bilgisi veri kategorisinden (Tedarikçi Yetkilisinin Ad-Soyad, Şirket Adı, İmza Bilgisi), İletişim Bilgisi veri kategorisinden (Tedarikçi Yetkilisinin Adres Bilgisi)
6698 sayılı Kanun’un 5.maddesinde bulunan “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”
b) Finans Bilgisi veri kategorisinden (Fatura Senet Çek Bilgileri, Hesap Numarası/IBAN Bilgileri)
6698 sayılı Kanun’un 5.maddesinde yer alan “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”
c) Kimlik Bilgisi veri kategorisinden (Tedarikçi Çalışanının Ad-Soyad, İmza Bilgisi), İletişim Bilgisi veri kategorisinden (Tedarikçi Yetkilisinin Telefon Bilgisi, E-Mail Bilgisi), Fiziksel Mekân Güvenliği Bilgisi veri kategorisinden (Güvenlik Kamerası Kayıtları)
6698 sayılı Kanun’un 5.maddesinde bulunan “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”
Hukuki sebeplerine dayanarak, fiziki ve elektronik ortamlarda, yazılı veya sözlü veri aktarım araçları ile veri kayıt sistemini parçası olarak bizzat kişiden yahut üçüncü kişiden alınmak suretiyle otomatik yolla işlenmektedir.

7.5. Çalışan Adayı
Çalışan Adayı kişisel verileri,
a) Sağlık Bilgisi veri kategorisinden (Kişisel Sağlık Bilgileri)
Ceza Mahkûmiyeti Bilgisi veri kategorisinden (Adli Sicil Kaydı)
6698 sayılı Kanun’un 5 ve 6. maddelerinde yer alan “İlgili kişinin açık rızasıyla”
b) Kimlik Bilgisi veri kategorisinden (Ad-Soyad, Doğum Tarihi, Doğum Yeri, TC Kimlik No, Medeni Hal, Cinsiyet, Boy/Kilo, Eşin Çalışma Durumu/Çocuk Sayısı), İletişim Bilgisi veri kategorisinden (Adres, Telefon, E-mail, Yakının Telefon Numarası), Özlük Bilgisi veri kategorisinden (Askerlik Durumu, Emeklilik Durum Bilgisi), Mesleki Deneyim Bilgisi veri kategorisinden (Referans Ad-Soyad/Görevi/Telefonu/Çalıştığı Şirket, Diploma, Sertifika, Gidilen Kurs, Meslek İçi Eğitim Bilgileri, Yabancı Dil Bilgisi, Bilgisayar Bilgisi, Daha Öce Çalıştığı İşler/Süresi/Ayrılış Sebebi/Aldığı Ücret, İş Başvurusu Yapılan Görev/Ücret Beklentisi/Ne Zaman Çalışmaya Başlayacağı/Görev Gereği İkamet Değiştirme Durumu/Fazla Mesai Çalışabilme Durumu/Vardiyalı Çalışma Durumu, Bu İşle İlgili Kullandığınız Araç Ve Cihazlar, Mezun Olduğu Okul/Tarihi, Seyahat Engel Durumu, Sürücü Belgesi Durumu), Fiziksel Mekân Güvenliği Bilgisi veri kategorisinden (Güvenlik Kamera Kayıtları), Görsel Kayıtlar veri kategorisinden (Fotoğraf), Diğer veri kategorisinden (Sigara Kullanım Bilgisi, Hobi Bilgisi)
6698 sayılı Kanun’un 5.maddesinde bulunan “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”
Hukuki sebeplerine dayanarak, fiziki ve elektronik ortamlarda, yazılı veya sözlü veri aktarım araçları ile veri kayıt sistemini parçası olarak bizzat kişiden yahut üçüncü kişiden alınmak suretiyle otomatik yolla işlenmektedir.

7.6. Potansiyel Müşteri
Potansiyel Müşteri kişisel verileri,
Kimlik Bilgisi veri kategorisinden (Ad-Soyad), İletişim Bilgisi veri kategorisinden (E-posta, Telefon)
6698 sayılı Kanun’un 5.maddesinde bulunan “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”
Hukuki sebeplerine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir.

7.7. Ziyaretçi
Ziyaretçi kişisel verileri,
6698 sayılı Kanun’un 5. maddesinde yer alan; “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunu meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”
Hukuki sebebine dayanarak hizmet binamız içerisindeki giriş kapıları, bina dış cephesinde bulunan güvenlik kameraları vasıtasıyla görüntüler kayıt altına alınmak suretiyle otomatik yolla işlenmektedir.

7.8. Çevrimiçi Ziyaretçi
Çevrimiçi Ziyaretçi kişisel verileri,
a) İşlem Güvenliği Bilgileri veri kategorisinden (IP Bilgileri, İnternet Giriş Çıkış Bilgileri)
6698 sayılı Kanun’un 5. maddesinde yer alan “Kanunlarda açıkça öngörülmesi”
b) Pazarlama veri kategorisinden (Çerez Kayıtları)
6698 sayılı Kanun’un 5.maddesinde bulunan “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”
Hukuki sebeplerine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİ
8.1 SELVİ MOBİLYA, kişisel verilerin güvenliğini sağlamak, hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek adına, yetkisiz erişim risklerini, kaza ile veri kayıplarını, verilerin kasti silinmesini veya verilerin zarar görmesini engelleyecek makul önlemler almaktadır.

8.2 Kişisel verilere, erişim yetkisi bulunan kişilerden başkalarının erişmesini engellemek adına gereken her türlü teknik ve fiziki önlemler alınır. Bu kapsamda özellikle yetkilendirme sistemi, hiç kimsenin gereğinden fazla kişisel veriye erişmesinin mümkün olmayacağı şekilde kurgulanmaktadır.

8.3 SELVİ MOBİLYA, kendi kurum veya kuruluşunda, 6698 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli denetimleri yapmakta ve yaptırmaktadır.

9. ÜÇÜNCÜ TARAF KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN TAAHHÜTLER
Kişi Grupları tarafından iletilen, 3. kişilere ilişkin, kişisel bilgileri, SELVİ MOBİLYA tarafından işlenebileceği Kişi Grubu tarafından kabul edilir ve rıza verilir.  İlgili Kişi Grubu, ayrıca iletilen kişilere ve bilgilerine yönelik 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun gerekli bilgilendirmeyi yaptığını ve izinleri aldığını taahhüt eder.  Aksi durumdaki oluşacak zararlar ilgili Kişi Grubu nezdinde kalacaktır.

10. BAŞVURU USUL VE ESASLARI
İlgili kişi olarak, 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde yer alan haklarınıza ilişkin bir talebiniz olması durumunda; Ön Büro’dan temin edebileceğiniz Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Başvuru Formu’nu belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda doldurarak veya Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ile öngörülen asgari koşulları sağlayan başvurunuz ile; selvimodulermobilya@hs01.kep.tr KEP adresine, info@selvimobilya.com.tr e-mail adresimize mobil imzalı yahut e-imzalı olarak ileteceğiniz ileti ile veya Karayolları Mahallesi 567 Sokak No:23 Gaziosmanpaşa/İstanbul adresimize şahsen yapacağınız ıslak imzalı yazılı başvuru veya noter kanalı ile başvuru gerçekleştirebilirsiniz. Yapacağınız başvuruyu SELVİ MOBİLYA olarak, talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracağız. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, SELVİ MOBİLYA tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.
Bu kapsamda ilgili kişi olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz;  
a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) Kanun’un 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme